ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το επενδυτικό έργο της επιχείρησης χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για ενίσχυση μονάδων που δραστηριοποιούνται με τη μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Στόχος είναι η δημιουργία μονάδας κοπής/ επεξεργασίας κρέατος και παραγωγής κρεατοπαρασκευασμάτων.   Δείτε εδώ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στήριξη του συνδέσμου «Ένα όνειρο μια Ευχή»

Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο, 250.000 παιδιά ανά το παγκόσμιο νοσούν από καρκίνο, από τα οποία μόνο το 20% έχει δυνατότητα πρόσβασης στην κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Οι Υπεραγορές MAS, εντοπίζοντας την αναγκαιότητα στήριξης των παιδιών και των οικογενειών τους, δίνουν το παρόν τους και αναλαμβάνουν κοινωνική πρωτοβουλία για την καταπολέμηση του παιδικού καρκίνου. Φέτος τα Χριστούγεννα, στο…